Cementcentrale

Ventilec Industrial werd gevraagd mee te werken aan de bouw van een cementcentrale in de haven van Gent. Als eerste deelopdracht werden de draagstructuur en de funderingen door ons berekend. Vervolgens, om de aanvoer van verschillende producten te verzekeren werden er 6 nieuwe silo’s geplaatst, voorzien van een bijhorende extractieschroef en 1 gereviseerde silo met een bekerelevator en een blaassysteem die het product naar het silocomplex transporteert. De 6 schroeven monden uit in de cementmenger. Na het doseren en mengen van de gewenste hoeveelheid cement wordt de menger geledigd d.m.v. een beladingsbalg in een vrachtwagen. De draagstructuur is voorzien van de nodige bordessen en trappen om de nodige handelingen en onderhoud uit te kunnen voeren.