Silocomplex

Voor de uitbreiding van een koffiebranderij werd ons gevraagd de aanvoer van koffiebonen en de bouw van een silocomplex te realiseren. Te starten met de opslag van koffie in een silocomplex bestaande uit 36 opslagbunkers. Ook de stabiliteitsstudie en de funderingswerken nam Ventilec Industrial voor haar rekening. Daarnaast een aanvoersysteem naar de bunkers via mechanische kettingtransporteurs (redlers). Eén centrale redler die de koffie verder verdeeld over 4 verschillende transporteurs, die elk 9 bunkers kunnen voorzien van koffie. Verder wordt de koffie correct gedoseerd via een nieuw ontworpen doseer- en weeginstallatie. Na de weging wordt de koffie d.m.v. pneumatische transportsystemen in het productieproces gebracht.